30 Mart 2016 Çarşamba

ﭘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ ﻭﭼﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ


ﭘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ ﻭﭼﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﺪ ؟👇👇👇
ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﻠﻖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻓﮑﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺯﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩ

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi