27 Nisan 2018 Cuma

در تبریز خطا نکنیم


💥در تبریز خطا نکنیم - شامیل چچنی
🔹سفر «حسن روحانی» رئیس جمهور دولت مرکزی ایران به تبریز حاشیه‌های هدفداری داشت که نمی‌توان براحتی از آنها عبور کرد. انتخاب رقص کردی در مراسم استقبال و تبریز ۲۰۱۸ و سپس پست معنی‌دار صحفه اینستاگرام «روحانی» با تصاویری از رقص کردی در تبریز نه از برای اتفاق بلکه بر اساس پروژه خاصی انجام می‌گیرد که از مدت‌ها قبل با نصب تابلو «تاوریژ» در جاده اهر و تبلیغ نرم نام ساختگی « تاوریز» بر روی برخی محصولات تولیدی استارت خورد و با سخنان مغرضانه «علی یونسی» در روزنامه قانون نقشه راه این پروژه کاملا روشن شد.

ایران ساخته و پرداخته اشغالگران فارس با اشغال وطن ملل غیرفارس میباشد.


>> ایران ساخته و پرداخته اشغالگران فارس با اشغال وطن ملل غیرفارس میباشد.

ملت تورک آزربایجان نه ایرانی هست نه بوده و نه خواهد بود. اسم ایران بعد از سلسله قاجار با به قدرت رسیدن سلسله شوم و فاشیست پهلوی بوجود آمده است که این طرح هم توسط انگلستان به رضاخان دیکته شده بود.
زندانی که امروز ایران نامیده می شود قبل از سلسله پهلوی #ممالک_محروسه_قاجار نام داشت که تحت فرمانروایی سلسله قاجار بود.
ظلم و ستم نامحدود در عرض 100 سال در زمان حکومت اشغالگر شاهنشاه پهلوی و بعد از آن سلسله خمینی ملل غیرفارس را به بینشی آگاه رساند آن هم آزادی در مرز و بوم خود نه زندانی در خانه خود تحت زور و اشغال شکنجه اشغالگران فارس.
ملل غیرفارس انسانیت و محبت ایدئولوژی فاشیزم فارس را دیدند و هیچ دلیل و علتی برای زندگی تحت لوای اشغالگران فارس در زندانی به نام ایران وجود ندارد.

فارس زبانها باری بر دوش ملتها و اقوام ایران !


>> فارس زبانها باری بر دوش ملتها و اقوام ایران !
 
حدود 97 سال است که عده ای فارس زبان ساکن مرکز و کویر از مالیات و دسترنج ملتهای در زنجیر ارتزاق میکنند و منابع نفت و گاز و معادن طلا و سرب و روی و مس و...صرف توسعه و تبلیغ زبان فارسی و تاریخ جعلی کوروش پرستان میشود و هزینه تریاک و فحشای سازمانهای عریض و طویل فارس پرستی و شعوبیگری میشود و هر توهم حداد شیره ای 12 میلیون تومان برای ملتهای غیر فارس هزینه دارد.برای هر سوریه ای که زبان حداد عادل را یاد بگیرد 50 دلار پرداخت میشود.

5 Şubat 2018 Pazartesi

مقام و جایگاه زن درفرهنگ آریائی (ایرانی‌)

مقام و جایگاه  زن درفرهنگ آریائی (ایرانی‌)


🔴در فرهنگ آریائی زن نه تنها حقوقی ندارد بلکه به درجه کالا تنزیل پیدا میکند. در کتاب آئین و فرهنگ ایران  دکتر افتخارزاده مینویسد:
 «در جامعه بدوی ساکنان اصلی فلات ایران پیش از کوچ آریائیان زن نقش برجسته‌ای در عرض عقاید کلامی و در تکامل حیات اجتماعی داشته است. ساکنان بومی فلات ایران اصل در آفرینش و حیات را در مادینگی میدانستند و از این رو خدایان ماده را میپرستیدند. در نگاه آنان زن مظهر زایندگی و زندگی بود و به نوعی تقدیس میشد و محترم بود. این نوع نگرش در اندیشه آریائیان راه نیافت. در اندیشه آریائی اصالت با نرینگی بود... در دوران دینی زنان نوعی کالا بودند و بر آنها اصل مالکیت و انحصار مترتب بود. ... زن ازطرف شوهرش به شخص دوم اجاره داده میشد و کرایه کننده به شرط اطلاع شوهر اصلی میتوانست وی را به شخص ثالثی اجاره دهد...».

31 Ocak 2018 Çarşamba

Güney Azərbaycan Bahram Sarang_-_Bəhram Sarəng Tüm Mahnilari_-_South Azerbaijan Full Album Download_-_بهرام سارنگ آزربایجان تورکجه سینده ماهنی آلبوم یئندئر فول


Sanatçi: Bahram Sarang_-_ Bəhram Sarəng_-_Maryam Soroushnasab_-_بهرام سارنگ
Albüm:_Oynar (Music of Azerbaijan)
Yil: 2012
Tür: Güney Azərbaycanca Mahnilar_-_South Azerbaijan_-_گونی آزربایجان جا ماهنیلار
Format: MP3128 Kbps .rar
Parça Sayi: 24 Track
Dosya Boyutu: 84 MB


The Best OF Turkish_-_Türkiyə_-_ترکیه


Sanatçi : The Best OF Turkish_-_Türkiyə_-_ترکیه
Albüm : Seçim
Yil : Tüm Yıllar
Tür : Turkish_-_Türkiyə
Format : MP3128 Kbps .rar
Parça Sayi : 217 Files
Dosya Boyutu : 578 MB

Güney Azərbaycan Hosein Aydin Səs_-_Huseyin Aydin Səs_-_Hosein Aidin Sas Tüm Mahnilari_-_South Azerbaijan Full Album Download_-_ حسین آیدین سس آزربایجان تورکجه سینده ماهنی آلبوم یئندئر فول


Sanatçi: Hosein Aydin Səs_-_Huseyin Aydin Səs_-_Hosein Aidin Sas_-_حسین آیدین سس
Albüm: 13 Full Album
Yil : Tüm Yıllar
Tür: Güney Azərbaycanca Mahnilar_-_South Azerbaijan_-_گونی آزربایجان جا ماهنیلار
Format: MP3128 Kbps .rar
Parça Sayi: 218 Files
Dosya Boyutu: 826 MB

Arabic_-_Ərəbi_-_العربی


Sanatçi : Arabic_-_Ərəbi_-_العربی
Albüm : Seçim
Yil : Tüm Yıllar
Tür : Ərəbi
Format : MP3128 Kbps .rar
Parça Sayi : 189 Files
Dosya Boyutu : 752 MB

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi