27 Nisan 2018 Cuma

فارس زبانها باری بر دوش ملتها و اقوام ایران !


>> فارس زبانها باری بر دوش ملتها و اقوام ایران !
 
حدود 97 سال است که عده ای فارس زبان ساکن مرکز و کویر از مالیات و دسترنج ملتهای در زنجیر ارتزاق میکنند و منابع نفت و گاز و معادن طلا و سرب و روی و مس و...صرف توسعه و تبلیغ زبان فارسی و تاریخ جعلی کوروش پرستان میشود و هزینه تریاک و فحشای سازمانهای عریض و طویل فارس پرستی و شعوبیگری میشود و هر توهم حداد شیره ای 12 میلیون تومان برای ملتهای غیر فارس هزینه دارد.برای هر سوریه ای که زبان حداد عادل را یاد بگیرد 50 دلار پرداخت میشود.
برای شعوبی کردن ملتهای آمریکای جنوبی هزاران میلیارد هزینه میشود و این در حالی است که هر روز هزاران جوان مسلمان در اثر جنایتهای مرکزنشینان یه کفر میگرایند.منابع نفت و گاز و معادن ملل تحت ستم فارس صرف توسعه طهران و سمنان و مشهد و اصفهان و یزد میشود و تمام ارگانهای حکومتی و صنعتی و تولیدی و ...در این شهرها هستند و شهرهای ملتهای در زنجیر فقیر و مخروبه هستند و جوانان از شدت بیکاری خودکشی میکنند و به اعتیاد رو آورده اند.و این در حالی است که مرکز نشینان از جیب ما در مراکز تفریحی تورکیه و دوبی و...تفریح میکنند.تمام صداوسیما به تسخیر اقلیت فارس زبان مرکز نشین فاشیست در آمده و با قدرت تمام فرهنگ منحط و فاسد مرکز را برای ملل غیرفارس ترویج میکنند.سالیانه میلیاردها تومان صرف آموزش زبان حداد عادل در خارج از کشور میشود و به اسم کرسی آموزش زبان فارسی مالیات ملل غیر فارس تباه میشود.توسعه طلبی شعوبیه در خاورمیانه و تقابل با اعراب باعث سالها جنگ در سوریه و یمن شده است و طبعا هزینه این عرب کشی و مسلمان کشی از منایع معدنی و نفت و گاز ملل غیرفارس تامین میشود.سالانه 40 هزار میلیارد تومان صرف آموزش زبان اقلیت فارس زبان میشود و این در حالی است که ملل غیر فارس از حتی از تدریس زبان مادری خود محروم اند.مسولین این مملکت ویران حاضرند حای زبان روس و چین را هم برای ملتهای ایران تدریس کنند ولی زبان مادری آنها تدریس نشود.حوزه علمیه شعوبیه در قم و مشهد هزاران میلیارد تومان صرف آموزش خرافات و طرهات میکند و هزینه تبدیل مزار اهل بیت (س) به معابد و کلیساهای طرح واتیکانی هم از جیب ملتهای در زنجیر هزینه میشود و این در حالی است که فحشای زنان ملل درگیر برای تامین معاش خانواده بشدت در حال گسترش است.فقط در عرض 40 سال 1500 میلیارد دلار از حیب ملل غیر فارس توسط دزدهای مرکز نشین فارس زبان به سرقت رفته است و در انگلیس و آمریکا و... سرمایه گزاری شده است.این مسایل و هزاران مساله دیگر لزوم استقلال ملتهای در زنجیر از شر مرکز نشینان فارس زبان را ثابت میکند و هزینه فارس زبانها بر ملل غیر فارس را نشان میدهد.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi