27 Nisan 2018 Cuma

در تبریز خطا نکنیم


💥در تبریز خطا نکنیم - شامیل چچنی
🔹سفر «حسن روحانی» رئیس جمهور دولت مرکزی ایران به تبریز حاشیه‌های هدفداری داشت که نمی‌توان براحتی از آنها عبور کرد. انتخاب رقص کردی در مراسم استقبال و تبریز ۲۰۱۸ و سپس پست معنی‌دار صحفه اینستاگرام «روحانی» با تصاویری از رقص کردی در تبریز نه از برای اتفاق بلکه بر اساس پروژه خاصی انجام می‌گیرد که از مدت‌ها قبل با نصب تابلو «تاوریژ» در جاده اهر و تبلیغ نرم نام ساختگی « تاوریز» بر روی برخی محصولات تولیدی استارت خورد و با سخنان مغرضانه «علی یونسی» در روزنامه قانون نقشه راه این پروژه کاملا روشن شد.

ایران ساخته و پرداخته اشغالگران فارس با اشغال وطن ملل غیرفارس میباشد.


>> ایران ساخته و پرداخته اشغالگران فارس با اشغال وطن ملل غیرفارس میباشد.

ملت تورک آزربایجان نه ایرانی هست نه بوده و نه خواهد بود. اسم ایران بعد از سلسله قاجار با به قدرت رسیدن سلسله شوم و فاشیست پهلوی بوجود آمده است که این طرح هم توسط انگلستان به رضاخان دیکته شده بود.
زندانی که امروز ایران نامیده می شود قبل از سلسله پهلوی #ممالک_محروسه_قاجار نام داشت که تحت فرمانروایی سلسله قاجار بود.
ظلم و ستم نامحدود در عرض 100 سال در زمان حکومت اشغالگر شاهنشاه پهلوی و بعد از آن سلسله خمینی ملل غیرفارس را به بینشی آگاه رساند آن هم آزادی در مرز و بوم خود نه زندانی در خانه خود تحت زور و اشغال شکنجه اشغالگران فارس.
ملل غیرفارس انسانیت و محبت ایدئولوژی فاشیزم فارس را دیدند و هیچ دلیل و علتی برای زندگی تحت لوای اشغالگران فارس در زندانی به نام ایران وجود ندارد.

فارس زبانها باری بر دوش ملتها و اقوام ایران !


>> فارس زبانها باری بر دوش ملتها و اقوام ایران !
 
حدود 97 سال است که عده ای فارس زبان ساکن مرکز و کویر از مالیات و دسترنج ملتهای در زنجیر ارتزاق میکنند و منابع نفت و گاز و معادن طلا و سرب و روی و مس و...صرف توسعه و تبلیغ زبان فارسی و تاریخ جعلی کوروش پرستان میشود و هزینه تریاک و فحشای سازمانهای عریض و طویل فارس پرستی و شعوبیگری میشود و هر توهم حداد شیره ای 12 میلیون تومان برای ملتهای غیر فارس هزینه دارد.برای هر سوریه ای که زبان حداد عادل را یاد بگیرد 50 دلار پرداخت میشود.

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi