28 Ocak 2016 Perşembe

نادیده گرفتن کشتار مردم بلوچ توسط ایران ناصر بلیده ایتحولات اخیر منطقه اى که بلوچستان در آن قرار دارد بسيارقابل تامل است. در حالی که هرگونه تحول در مناطق دیگر و در ارتباط با مردم دیگر به حق و به درستى در صدر اخبار فارسی زبان و بين المللى قرار می گیرد. اخبار مرتبط به مردم بلوچ دربلوچستان از طرف همه ی دست اندکاران رسانه ای و مقامات ايران و ساير کشورها نادیده گرفته می شود۔ در این مقاله به بخشى ازرفتارسرکوبگرانه رژیم ایران در بلوچستان پرداخته می شود که از طرف رسانه ها و مقامات و رهبران کشورهای منطقه، کشورهای دموکراتیک جهان، و بخصوص رسانه های فارسی زبان بين المللى که هزینه بخش مهم آنها از طرف کشورهای جهان که خود را جهان آزاد یا دموکراتیک می نامند، نادیده گرفته می شود.
 

موج بیداری حرکت ملی در ایالت همدان آزربایجان جنوبی


موج بیداری حرکت ملی آزربایجان جنوبی در ایالت همدان قوت بیشتری به خود گرفته است
به گزارش گاماج به نقل از شبکه های اجتماعی ، ایالت همدان که همواره از آن به عنوان شناسنامه و هویت تاریخی آزربایجان جنوبی یاد میشود موج بیداری ملت تورک در این مناطق را با صبغه و متد خاص تجربه میکند. بطوریکه اسامی عوض و جعلی شده روستاها و شهرها توسط حکومت فاشیست ایران در تابلوها به صورت خودجوش جایشان را به اسامی اصلی خود یعنی تورکی میدهند.

ایران، اعراب و مدار تورکی هویت / محمدرضا لوایی


 آرایش های سیاسی و نحوۀ برخورد با جریان هویت خواهی در داخل نشانگر عمق و پهنای این گفتمان جدید است

 نوۀ کسی که سابقۀ کشت و کشتار آزربایجانیها را دارد در انتخابات شرکت کرده و کلی تبلیغات می کند. اینکه صلاحیت گرفته و یا نگرفته موضوع بحث نیست. همه می دانیم که اسماعیل سیمیتقو همان کاری را با مردم بی دفاع کرد که ارمنی ها با خوجالی.
بعدش همزمان با رد صلاحیت آزربایجانیها، بسیجی های مسلح با شلوار کردی در سطح شهر ارومیه مثلاً در اعتراض به اعدام نمر النمر تظاهرات می کنند. حالا سئوال این است که رژیم با این رفتار دوگانه اش چه پیامی می خواهد به آزربایجانی ها بدهد؟ چراغ سبز برای کردها و چراغ قرمز برای تورکها نشان از نیت ناعادلانۀ راسیسم دارد. کردها نشان داده اند که در تاریخ به هیچ صراطی مستقیم نیستند و دارند پازل های نقشۀ شوم خویش را می چینند. کردستان بزرگ. هر چقدر که اردوغان از آنسو دارد تروریسم پ ک ک را قلع و قمع می کند از اینسو میدان برای هنرنمایی تروریسم باز است. همۀ این کنش های احساسی نشان از تکاپوی سیاسی و بازیهای پنهان در منطقه دارد. این جانب اعتقاد دارم حوادث به سمت نیرومند شدن هویت تورکی در منطقه پیش می رود.

روسیه دشمنی برای تمام فصول


یکی از بزرگترین عوامل جلوگیری در مورد رهایی وآزادی کامل ونیز بسط و گسترش دموکراسی و همچنین رشد و پیشرفت کشورها و جوامع تورک در جهان نفوذ و دخالتهای کشور روسیه است. واقعیت این است که گرچه اتحاد شوروی نابود شده است ولی ذهنیت و رفتارهای توسعه طلبانه و خواستهای استعمار جویانه روسیه تغییری نکرده است. این کشور همچنان سعی دارد با اتخاذ سیاستهای مداخله گرانه و استعماری خود از یک سو از رشد شعور ملی و گسترش دموکراسی و پیشرفت جدی این کشورهای مستقل و نیز جوامع تورک داخل روسیه جلوگیری نموده و از سوی دیگر در مقابل همگرایی ونزدیکی این کشورها و جوامع با یکدیگر سنگ اندازی میکند. نامی که کارشناسان و استراتژیسینهای روس بر این کشورها نهاده اند «خارج نزدیک» نام دارد. به عبارتی دیگر روسیه خود را کشوری کنفدرال می داند که هر یک از کشورهای رها شده از چنگال شوروی یکی از این دولتهای کنفدرال می باشند و بدون رضایت روسیه حق ایجاد هیچ گونه اصلاحات و تغییرات جدی وبنیادین را خارج از حیطه و اجازه کرملین را دارا نمی باشند. 

بی بی سی (BBC) فارسی ؛ مبلغ ترور، تجزیه و توسعه طلبی قومی


پوشش اخبار و کمک معنوی و فرهنگی به استیلای سرمایه داری بر جهان سوم نشان از مواضع استعماری این شبکه را به ثبوت می رساند.انعکاس مواضع و تبلیغ ماهیت و اهداف گروهای مسلح و خشونت طلب قومی در عراق،سوریه،ایران و ترکیه حاکی از این حقیقت تلخ است که BBC حامی ترور،تجزیه طلبی و خشونت در تمامی ابعاد و پرچمدار حمایت از فروپاشی کشورهاست و در یک کلام BBC فارسی ماهیتی ضد اسلامی و ضد آذربایجانی دارد.
 استعمار فرتوت انگلیس از سالهای نه چندان دور با اشغال کشورهای متعدد در اقصی نقاط دنیا و غارت هستی ملت ها پرچمدار جنایات ظلم ها و ستم در سراسر جهان بوده است.با ورود امپریالیسم تازه نفس آمریکا به صحنه های نظامی سیاسی اقتصادی و فرهنگی عملا بخشی از هژمونی استعمارو غارت به بانکی ها سپرده شد اما هنوز نقش ویرانگر و ضد مردمی انگلیس در تمامی عرصه های بین المللی حائز اهمیت می باشد.

حرکت ملی آزربایجان پرچمدار مبارزه با هیولای شونیسم فارس


نژاد پرستان شونیست فارس همواره دچار بیماری و توهم خودبزرگ بینی هستند و دائما سعی در اشغال خاک و سرزمین دیگری و ایجاد تنش و بحران در سایر کشورها ودر میان ملل مختلف می کنند . آنها همواره با استفاده از شرایط نامطلوب سایر ملل و کشورها با بحران آفرینی و آتش افروزی سعی در حضور خود به عنوان یک فاکتور مهم و تاثیرگذار می باشند. اصول و قواعد بین المللی و یا اصول اخلاقی برای آنها هیچ اهمیتی ندارد، و خود را ملزم به رعایت هیچ قانون و قاعده اخلاقی و یا حقوقی نمی دانند . چرا که الگوی نهانی آنها شخصی همچون کورش است که با اشغال و بیدادگری خود خاورمیانه را به آتش کشید و چنان تمدن سوزی نمود که حتی امروز نیز شاهد آثار زیانبار آن در منطقه هستیم. شونیسم فارس در کنار ماهیت اشغالگر وبیدادگر خود داری ماهیت بحران زا و تنش زایی است که اگر جهانیان چشمان خود را بر این واقعیت ببندند، دیر زمانی نخواهد گذشت که این هیولای کشور خوار و ملت برانداز تمامی هستی و ثبات ملتها و کشورهای مختلف را که نسبت به آنها دست رسی دارد را نابود می کند. چرا که شونیسم_فاشیسم، فارسی_ایرانی همان رفتاری را که در برابر سرزمینها و ملتهای داخل کشور انجام داده است را در مورد کشورها و ملتهای خارج از مرزهای خود نیز در حال انجام دادن است. امروز حرکت ملی آزربایجان رودرروی چنین هیولای کشور خوار و ملت ستیزی قرار گرفته است. به بیانی دیگر خاکریز ابتدائی مبارزه با هیولای فارسی_ایرانی در آزربایجان است. آزربایجان در واقع سنگر مقاومت و مبارزه انسانیت در برابر اهریمن جور و خشونت است. و اگر آزربایجان بتواند از این مقابله و مبارزه پیروز بیرون آید و حقوق ملی خود را بدست آورد، در واقع ماشین اشغالگری و بحران آفرینی شونیسم نابود خواهد شد. در واقع اگر آزربایجان به طور مستقیم برای ایفای حقوق ملی خود مبارزه می کند، به صورت غیر مستقیم برای حفظ ثبات وآرامش تمامی کشورها و ملتهای جهان و منطقه نیز در حال مبارزه است.

حرکت ملی آزربایجان و تغییرات مثبت در سیستم ارزش گذاری آن


دیگر بعد از گذشت سالها از عمر حرکت ملی آزربایجان و تجربه ها و اندوخته هایی که در گذر سالها  فعالان این حرکت کسب کرده اند  شواهد موجود نشان از جرقه های تغیرات عمده در سیستم و نوع ارزشگذاری در بین این فعالان در مواجه با حوادث پیش رو است.
یکی از این موارد تغیر که میتوان آن را تغیری مثبت و حتی نوعی ارتقاء نیز نام نهاد؛ تغیر ی از جنس ارزشی در حرکت است که در این نوع تغیر، در مناسبات درون حرکتی ونیز در نوع مواجهه با اتفاقات مختلف برون حرکتی شخصیت محوری جای خود را به هدف محوری و فکر محوری واگذار کرده است.
بدین معنا که دیگر معیار افراد از حالت چه کسی می‌گوید تبدیل به چه چیزی می گوید شده است. و اینکه این رفتار و سخن تا چه اندازه در راستای اهداف کلی و ارزشهای بنیادی حرکت ملی قرار دارد. به عبارت دیگر گذشت زمان قدرت تفکر عمیق و ارزشگذاری انسانها را بالا برده است و فعالان  به وسع، توانایی و اندوخته فکری خود هر کدام قابلیت درک، تحلیل و واکنش به اتفاقات و موضوعات مختلف را تا حدودی کسب کرده اند. این نه به معنای جزیره ای شدن افراد که این نوع رفتار ناشی از یک سری تعاملات و تبادلات فکری در بین فعالان حرکت می باشد. در این نوع سیستم معیار ارزش گذاری در صد نسبی خدمت به منافع ملی آزربایجان ونیز اندازه زاویه با اهداف است. به عنوان مثال حتی اگر گوینده فلان نظر دارای اسم ورسم به نام و مطرحی در میان فعالان حرکت باشد ولی همان نظر در راستای اهداف اساسی حرکت ملی نباشد، نظر یاد شده هیچ مقبولیتی در میان فعالان حرکت ملی پیدا نمی کند، بلکه بر عکس انتقادات ارائه شده گوینده نظر را مجبور به اصلاح آن می کند. این نوع رفتار خود نماد و نمودی ازوجود خرد جمعی در بین فعالان ونیز مجموعه حرکت ملی می باشد. 

ماهیت بیمار گونه شونیسم فارس


دیگر بر همه ماروشن شده است که شونیسم فارس نه تنها یک ایدئولوژی حاکم بر سیستمهای سیاسی چه حاکم و چه اپوزیسیون سراسری می باشد که عقیده و فکر و اندیشه ونگرش مسلط بر اذهان و رفتار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افراد کثیری در کشور نیز می باشد. همانهایی که رمز بقای کشور به اصطلاح ایران را در ضعف، اسارت، عقب ماندگی عمومی و دوری از هویت ملی تورکی آزربایجان می دانند. در پشت تمامی نقابها ی حقوق بشری، دموکراسی خواهی، عدالت طلبی، حقیقت جویی، معنویت گرایی، صلح طلبی و آرمانگرایی و آزادی خواهی آنان دشمنی و تنفر نسبت به آزربایجان و ملت تورک آن سنگر گرفته است. به عنوان مثال می توان توهین ها و تحقیر های تماشاگران بازیهای تیم مقابل تراکتورسازی، و یا نوشته جات و رجز خوانیها و توهینهای بعد از برچیده شدن مجسمه فردوسی از یکی از شهرهای آزربایجان که نماد نژادپرستی و دیگر ستیزی جامعه به اصطلاح فارسی_ایرانی بود را مصداق این خوی و تفکر آنان دانست. در چنین شرایطی تکلیف فعالان ملی آزربایجان روشن است که باید تمامی توان و قابلیت خود را به کار گیرند تا از این گرداب نژاد پرستی و زندان ملتها ملت تورک آزربایجان و وطن آزربایجان را رهایی بخشند.

Turkustan Və Türk Dünyasından Milli Geyimləri Kiyafetleri Geleneksel Elbise Ənənələ Paltar Traditional Costumes & Dress Culture Of Azerbaijan & Azərbaycan & Turan_-_Turkish Young lady Woman Dancing_-_آزربایجان و توران ملی گئیم لری ، ملی پالتارلاری ، تورک البسه کولتوری


23 Ocak 2016 Cumartesi

ما "پان ترک " نیستیم ، فقط ترکیم، نکند شما پان فارس هستید ؟گاها به دلیل تخریبات صورت گرفته از طرف نیروهای انحصارگرا و مخالف جنبش هویت طلبی آزربایجان ، یا به دلیل روش های تبلیغاتی غلط برخی فعالین حرکت ملی آذربایجان و نیز حضور برخی نیروهای تندرو و افراطی در این جنبش ، این شائبه در ذهن برخی از دوستان شکل می گیرد که حرکت ملی آذربایجان،حرکتی پان ترکیستی ، افراطی و غیر دموکراتیک می باشد.
این در حالیست که دقیقا بر خلاف این باور غلط ، حرکت ملی آزربایجان چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی ، حرکتی طرفدار عدالت آزادی و دموکراسی بوده و برای تمامی انسانها اعم از ترک و کرد و فارس ، عرب و عجم ، مسلمان و غیر مسلمان و از هر نژاد و زبان و فرهنگی که باشند ، معتقد به حقوق انسانی برابر و حق تعیین سرنوشت ملی می باشد.

تهدید ژئوپلتیکی انتخابات برای آزربایجان جنوبی

از زمان شروع جنگ سرد تا کنون اهمیت ژئوپلتیکی آزربایجان جنوبی در کانون سیاست های خارجی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی قرار گرفته است. اهمیت ژئوپلتیکی این منطقه برای جهان تورک بر کسی پوشیده نبوده و استعمار این منطقه توسط حاکمیت ایران از لحاظ ژئوپلتیکی زیان های سیاسی و اقتصادی هنگفتی را برای تورک های ساکن در آزربایجان جنوبی وارد کرده است. محدودیت های ژئوپلتیکی ایجاد شده توسط دولت استعمار گر حاکم که با استفاده از قوای نظامی بوقوع می پیوندند تا کنون مانع استفاده بهینه تورکهای آزربایجان جنوبی از موقعیت ژئوپلتیکی خود شده است.
ژئوپليتيك اثر محيط و اشكال يا پديده هاي محيطي چون، موقعيت جغرافيايي، شكل زمين، منابع كمياب، امكانات ارتباطي و انتقالي (زميني، دريايي، هوايي و فضايي)، وسايل ارتباط جمعي و ... را در تصميم گيري هاي سياسي، بويژه در سطوح گسترده منطقه اي و جهاني مطالعه مي كند. موفقیت برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی یک ملت با شناخت صحیح از موقعیت ژئوپلتیکی آن کلید می خورد و در بسیاری جهات به آن بستگی دارد.
در صورت شعور ملی بالای اعضای یک ملت و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی در بین شهروندان، موقعیت ژئوپلتیکی آن تثبیت شده و تغییر آن به نفع سایر ملت ها و کشورها به سختی صورت می گیرد. 

21 Ocak 2016 Perşembe

آزربایجان و دلیل اصلی ایجاد خفقان در آن

اصلی ترین دلیلی که شونیسم حاکم بر کشور، از هر گونه فعالیت و جنب و جوش و نشاط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در آزربایجان ممانعت می کند؛ ترس و وحشت از تبعات غیر قابل پیش بینی این نوع از سر زندگی است. چرا که شونیسم فارس بر اساس سالها تجربه و تحقیقات به عمل آمده کاملا متوجه شده است که هر نوع حرکتی در آزربایجان به هر دلیلی که می خواهد باشد، این قابلیت را دارد که در روند تکاملی خود، رنگ و بویی ملی به خود گرفته ودر مسیری آزربایجانی مطالبات و اهداف خود را پیگیری کند. 

19 Ocak 2016 Salı

حرکت ملی آزربایجان پرچمدار مبارزه با هیولای شونیسم فارسنژادپرستان شونیست همواره دچار بیماری و توهم خودبزرگ بینی هستند و دائما سعی در اشغال خاک و سرزمین دیگری و ایجاد تنش و بحران در سایر کشورها ودر میان ملل مختلف می کنند . آنها همواره با استفاده از شرایط نامطلوب سایر ملل و کشورها با بحران آفرینی و آتش افروزی سعی در حضور خود به عنوان یک فاکتور مهم و تاثیرگذار می باشند. اصول و قواعد بین المللی و یا اصول اخلاقی برای آنها هیچ اهمیتی ندارد، و خود را ملزم به رعایت هیچ قانون و قاعده اخلاقی و یا حقوقی نمی دانند . چرا که الگوی نهانی آنها شخصی همچون کورش است که با اشغال و بیدادگری خود خاورمیانه را به آتش کشید و چنان تمدن سوزی نمود که حتی امروز نیز شاهد آثار زیانبار آن در منطقه هستیم. شونیسم فارس در کنار ماهیت اشغالگر وبیدادگر خود داری ماهیت بحران زا و تنش زایی است که اگر جهانیان چشمان خود را بر این واقعیت ببندند، دیر زمانی نخواهد گذشت که این هیولای کشور خوار و ملت برانداز تمامی هستی و ثبات ملتها و کشورهای مختلف را که نسبت به آنها دست رسی دارد را نابود می کند. چرا که شونیسم_فاشیسم، فارسی_ایرانی همان رفتاری را که در برابر سرزمینها و ملتهای داخل کشور انجام داده است را در مورد کشورها و ملتهای خارج از مرزهای خود نیز در حال انجام دادن است. امروز حرکت ملی آزربایجان رودرروی چنین هیولای کشور خوار و ملت ستیزی قرار گرفته است. به بیانی دیگر خاکریز ابتدائی مبارزه با هیولای فارسی_ایرانی در آزربایجان است. آزربایجان در واقع سنگر مقاومت و مبارزه انسانیت در برابر اهریمن جور و خشونت است. و اگر آزربایجان بتواند از این مقابله و مبارزه پیروز بیرون آید و حقوق ملی خود را بدست آورد، در واقع ماشین اشغالگری و بحران آفرینی شونیسم نابود خواهد شد. در واقع اگر آزربایجان به طور مستقیم برای ایفای حقوق ملی خود مبارزه می کند، به صورت غیر مستقیم برای حفظ ثبات وآرامش تمامی کشورها و ملتهای جهان و منطقه نیز در حال مبارزه است.11 Ocak 2016 Pazartesi

Turan Və Türk Dünyasından Turan Və Türk Dünyasından Qaşqay_-_Kaşkay Yörükleri Milli Geyimləri Kiyafetleri Geleneksel Elbise Ənənələ Paltar Traditional Costumes & Dress Culture Of Kaşkay Yörükleri_-_Qashqai Young lady Woman Dancing _-_Kaşkay Yörükleri Milli Geyimləri Kiyafetleri Geleneksel Elbise Ənənələ Paltar Traditional Costumes & Dress Culture Of Kaşkay Yörükleri_-_Qashqai Young lady Woman Dancing


Turan Və Türk Dünyasından Güney Azərbaycanin Milli Geyimləri Kiyafetleri Geleneksel Elbise Ənənələ Paltar Traditional Costumes & Dress Culture Of South Azerbaijan_-_Turkish Young lady Woman Of South Azerbaijan _-_گونی آزربایجان ترک ملی پالتار و کولتورونن عکس بولوم 3


Turan Və Türk Dünyasından Güney Azərbaycanin Milli Geyimləri Kiyafetleri Geleneksel Elbise Ənənələ Paltar Traditional Costumes & Dress Culture Of South Azerbaijan_-_Turkish Young lady Woman Of South Azerbaijan _-_گونی آزربایجان ترک ملی پالتار و کولتورونن عکس بولوم 2


Turan Və Türk Dünyasından Güney Azərbaycanin Milli Geyimləri Kiyafetleri Geleneksel Elbise Ənənələ Paltar Traditional Costumes & Dress Culture Of South Azerbaijan_-_Turkish Young lady Woman Of South Azerbaijan _-_گونی آزربایجان ترک ملی پالتار و کولتورونن عکس بولوم 1


Azərbaycan & Türk Dünyasının Milli Geyimləri Kiyafetleri Geleneksel Elbise Ənənələ Paltar Traditional Costumes & dress Culture of Azerbaijan Young lady Woman Dancing_-_مجموعه عکس هایی از فرهنگ و لباس ملی ترک ها و آذربایجانی ها

9 Ocak 2016 Cumartesi

The Best Of South Azerbaijan Album_-_Güney Azərbaycanin En İyiler_-_گونی آزربایجان ماهنی آلبومو

 Sanatçi: Çeşitli Sanatçılar
Albüm: The Best Of South Azerbaijan_-_Güney Azərbaycanin En İyiler
Yil: 2016
Tür: Güney Azərbaycan Mahnilari
Format: MP3128 Kbps .rar
Parça Sayi: 169 Track
Dosya Boyutu: 727 MB

Adel AzariVand_-_Adel AzəriVənd_-_Manim Sen_-_2012
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Ana
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Anamiz Vətən
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Ata Mahnisi
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Bahar_-_2012
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Dağlar Mahnisi
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Ədalət Sərvəri
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Ellərə Bayram Gəldi_2012
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Gözəl Qizim
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Laləli DağLar        
Ahad Tabe Khayyam_-_Əhəd Tabe Xəyyam_-_Sənin Hecrindən
Ahmad Nayebi_-_Əhməd Nayebi_-_Behcet Abad Xatiresi
Ahmad Nayebi_-_Əhməd Nayebi_-_Daglar
Ahmad Nayebi_-_Əhməd Nayebi_-_Gözlərəm Səni
Ali Ghashghaei_-_Doobagh
Ali Khodayi_-_Əli Xodayi_-_Belali Canim_-_Aman Elinden
Ali Pormehr_-_Əli Pormehr_-_Bir Nafar Tabrizda_-_2015
Ali Pormehr_-_Əli Pormehr_-_Mən Türkəm_-_2015
Ali Pormehr_-_Əli Pormehr_-_Nə Istisən Canimnan
Ali Pormehr_-_Əli Pormehr_-_Yağiş Altinda_-_Yaghish Altinda
Ali Tanha_-_Əli Tənha_-_Xoncha Bulut
Amir Borra_-_Əmir Borra_-_Mani Atdin_-_2007
Amir Borra_-_Əmir Borra_-_Tanhayam_-_2010
Amir Huseyin (Husein) Purali_-_Əmir Hüseyin Puralı_-_Seni Seviyroum
Araz Elses_-_Araz Elsəs_-_Quşlar
Araz Elses_-_Ulusum Oyan
Arşin Mal Alan
Asghar Torkamani_-_Əsğər Turkəmani_-_Panahim Gal
Ashigh Imran Heydari_-_Aşiq Imran Heydəri_-_Qaraçi
Aylin MirzaZade_-_Nəhal SoltanPour_-_Liyna Qərəcə Daği_-_Cucələrim
Aylin MirzaZade_-_Nəhal SoltanPour_-_Liyna Qərəcə Daği_-_Qatar
Azərbaycan Instrumental Müzik 1
Babak Arazli Ft Lider_-_Shahid_-_Şəhid_-_2013
Babek Amir kh_-_Senin Olsun_-_2007
Babək Qədmayi_-_Günəş
Betty_-_Soleyka
Bijan Dadashi, Vahid & Rahman Asadollahi_-_01- Uzumdan Yakhdur Khabarim
Bijan Mortazavi_-_Ayriliq 2015
Bijan Mortazavi_-_Sari Gəlin
Cavid Tabrizli_-_Intizar_-_1999_-_Vafadarim Manim
Cəlal Fərəcian_-_jalal fərajian_-_Ghorchin_-_Guvərçin
Cevad Hesari_-_Yaz
Changiz Habibiyan_-_Çengiz Hebibiyan_-_2001_-_Sen Gülende
Changiz Habibiyan_-_Çengiz Hebibiyan_-_2001_-_Unuda Bilmerem
Changiz Habibiyan_-_Çengiz Hebibiyan_-_2001_-_Veten_-_Bitabam
Changiz Habibiyan_-_Çengiz Hebibiyan_-_Ali_-_Yashil Bayraq
Changiz Habibiyan_-_Çengiz Hebibiyan_-_Heydar Baba
Davood Behboodi_-_Davood Behbudi_-_Davood Behbudi_-_Lalalar_-_1985
Davood Behboodi_-_Davood Behbudi_-_Heydar Baba
Davood Behboodi_-_Davood Behbudi_-_Kahlik_-_1985 (Ghara ghashlar)
Davood Behboodi_-_Davood Behbudi_-_Sürmali Qiz_-_1985
Davood Behboodi_-_Davood Behbudi_-_Toyun Mubarak_-_Elimize Gelin Gelir_-_1985
Davood Hazrati_-_Hijran_-_2015
Elbay_-_Sevgilar Qalacakh
Elham Garoosi_-_Elham Gərusi_-_Ana
Əli Qəşqai_-_Nazlı Yar_-_2015
Eli Xodayi_-_Ali Khodayi_-_Evleri Var_-_2012
Eli Xodayi_-_Ali Khodayi_-_Sona
Faramaz Aglmand Ft Navid Ahadi_-_Azarbaijan
Fardin Jale Chin_-_Fərdin Jale Çin_-_Bize Gel
Farhad Marefat_-_Bozuluram_-_2007
Farhad Marefat_-_Ne Oldi
Fariborz Danayi_-_Fəriborz Danayi_-_Oca Sengerler
Googoosh_-_Guguş_-_Ayriliq
Habib Babayan_-_Həbib Babayan_-_2007_-_Səni Axtariram
Hamid Ghanbari_-_Sindirin Qizlar
Hohman Arabiyan_-_Humən Ərabiyan_-_Vətənim
Hosein Aydin Səs_-_Huseyin Aydin Səs_-_Hosein Aidin Sas_-_Allah Allah
Hosein Aydin Səs_-_Huseyin Aydin Səs_-_Hosein Aidin Sas_-_Röya
Jaber Etaati_-_Caber Etaəti_-_Fərhad Berncan_-_Sevdaliyəm
Jaber Etaati_-_Caber Etaəti_-_Mohammad Reza Mətin Birlik
Jaber Etaati_-_Caber Etaəti_-_Sən Gedən Gün
Jafar Ahmadi_-_Cəfər Əhmədi_-_Ana_-_2008
Jafar Ahmadi_-_Cəfər Əhmədi_-_Oz Alimiz
Jafar Ahmadi_-_Jəfər Əhmədi_-_Azerbaycan Gözelleri
Jamshid Najafi_-_Cemşid Necefi_-_Bahar
Jamshid Najafi_-_Cemşid Necefi_-_Manim Agham
Jamshid Najafi_-_Cemşid Necefi_-_Omr Qoshi_-_Canim Sende Qocalarsan
Jamshid Najafi_-_Cemşid Necefi_-_Sabahin Faydasi Yoxdur
Jamshid Najafi_-_Cemşid Necefi_-_Xelebanlar
Javad Babazadeh_-_Zoleyxa
Javad Nikdel_-_Gözləri Ahuo_-_Nə Tez Məni Unutdun_-_2012
Javid Amin_-_Cavid Əmin_-_Söz Verdim
Jəlal Fərajian_-_Jalal Farajian_-_Alahim
JEYKE_-_Qahraman Tiraxtur_-_2013
Khosro Amiri_-_Xosro Әmiri_-_Dönmerik
Khosro Amiri_-_Xosro Әmiri_-_Güney Azerbaycan Azadliq Marşi
Khosro Amiri_-_Xosro Әmiri_-_Təbrizin Bayrağı
Khosro Nejad Ariya_-_Xosro Nejad Ariya_-_Heydar Baba
Khoy Bax_-_Xoy Bax_-_Farki Var_-_2013
Kourosh Khoshnevis_-_Kouroş Xoşnevis_-_Açdin Gözləri
Kourosh Khoshnevis_-_Kouroş Xoşnevis_-_Bir Javanam
Kuzey Azerbaycan Music _-_Northern Azerbaijan dance Xalq rəqsi Bəy rəqsi Azərbaycan
Mahmud ZareZadeh_-_Mehdi Mouhammadiyan Ahari_-_Emam Zaman
Majid Elman_-_Məcid Elman_-_Traxtor
Masoud  Fellah_-_Dilden Dile_Saldin Meni Dilden Dile
Masoud Amir Sephr_-_Məsoud Əmir Sephr_-_2007_-_Azadliq_-_Ulu sehendem Men Savalanam Men
Masoud Amir Sephr_-_Məsoud Əmir Sephr_-_Olupdur Yurdum manim
Mehdi Moradi_-_Ashiq Oldum Bir Yara_-_2013
Mehdi Pour Hossein - Eshgineh Vafali Gallam
Mohammad Erfani_-_Ğəm Gecəsi_-_2015
Mohammad Taghizadeh_-_Mohəmməd Təqizade_-_Oxu Peyğəmbər Oxu
Mojtaba Khabbazi_-_Sultan Yarim
Nader Ramdel_-_Nadir Ramdil_-_Həsrət
Naser Cheshmazar_-_Naser ÇeşmAzər_-_Bili Biloo Tri Daneh
Naser Cheshmazar_-_Naser ÇeşmAzər_-_Haydi Lili
Naser Cheshmazar_-_Naser ÇeşmAzər_-_Kor Ogli_-_Renge Roshani (Kooroghli)
Naser Cheshmazar_-_Naser ÇeşmAzər_-_Mashadi Ibad_-_Məşədi Ibad
Naser Cheshmazar_-_Naser ÇeşmAzər_-_Naz_-_Renge Naaz
Naser Cheshmazar_-_Naser ÇeşmAzər_-_Renge Janiman (Ejraye Hosein Alizadeh)
Naser Cheshmazar_-_Naser ÇeşmAzər_-_Sheykh Haani
Naser Cheshmazar_-_Naser ÇeşmAzər_-_Vaz Ledi Vaz
Nasibe_-_Nəsibə_-_Ayriliq [2015]
Nasir Qaribpour_-_Nəsir Qəribpour_-_Həbibə
Nasir Qaribpour_-_Nəsir Qəribpour_-_Səni İstərəm
Nasir Şahmari_-_Darixib
Navid Musmir_-_Nəvid Musmir_-_Sulduz Havası_ Köçgilen Gel
Omid Tavoosi_-_Char Rahe Shahnaz Abresan ShahGoli
Omid Tavoosi_-_Sahandim
Omid_-_Seni Sevince
Omid_-_Vursunlar_-_Yamin Attim
Parisa Arsalani_-_Pərisa Ərsəlani_-_Tiraxtor
Peyman Keyvani_-_Hardan Deim Sana_-_2014
Peyman Keyvani_-_Kechajak Zaman_-_2014
Peyman Keyvani_-_Saeed  Eqbali_-_Sheh Monjoghi_-_2013
Rahim  Rahmani_-_Rəhim  Rəhmani_-_Qərib
Rahman Asadollahi_-_Rəhman Əsədullahi_-_
Rəhim Şəhriyari_-_Rahim Shahriari_-_2009_-_Gözəl Pəri
Rəhim Şəhriyari_-_Rahim Shahriari_-_Nar Gülü_-_2000
Rəhim Şəhriyari_-_Rahim Shahriari_-_Nazlana Nazlana_-_2000
Rəhim Şəhriyari_-_Rahim Shahriari_-_Yalli Gedak_-_2013
Reza Azizan_-_Reza Əzizan_-_Dashli Ghala_-_2013
Reza Khabiri_-_Reza Xəbiri_-_Gözlərix Səni_-_2010
Reza Khabiri_-_Reza Xəbiri_-_Khasta AshiQ
Reza Khabiri_-_Reza Xəbiri_-_Mohebbetli Konul_-_2010
Reza Maleki_-_San Va Man
Reza Razavi_-_Reza Rəzəvi_-_2005_-_Gedeli
Reza Razavi_-_Reza Rəzəvi_-_2008_-_Geder Ken
Reza Razavi_-_Reza Rəzəvi_-_Yadima Sen Tuşende_-_2005
Saeed Keyvani_-_Səeid Keyvani_-_2003_-_Geri Don
Saeed Keyvani_-_Səeid Keyvani_-_2004_-_Sənə Qurban
Saeed Keyvani_-_Səeid Keyvani_-_2004_-_Tapmayacaksin
Saeed Keyvani_-_Səeid Keyvani_-_Bağişla Sevgilim Bağişla Məni
Saeed Keyvani_-_Səeid Keyvani_-_Gülüm Səni Unutmaram
Saeed Keyvani_-_Səeid Keyvani_-_Təbriz Marali_-_2004
Salman Taghdisi & AmirHosein Eskandari_Anam 2014
Samad Rahimzadeh_-_Səməd Rəhimzadeh_-_NərGis Gülüm_-_Darixmişam
Samad Tabrizi_-_Səməd Təbrizi_-_2010_-_Ayrlmaram
Saman_-_Gülümun
Sasan Camali_-_Dağ Əzəli
Savalan Group_-_Yollar
Semed Seadetpor_-_
Semed Seadetpor_-_Göydə Aşiq Ulduzlar
Shahrooz Ebdali_-_Şəhrooz Əbdali_-_Heydar Baba_-_2014
Siyam Sultani_-_Ağacdan Alma
Siyavash Asadollahi_-_Siavaş Əsədullahi_-_Guylarin Qizi
Sogand_-_Sari Gəlin_-_2015
Toratan_-_Bura Salmas
Turk Elim_-_2013_-_Bozkort
Vadood Moezzen_-_Vədud Müəzzinzadə_-_2000_-_Arzu Qizim
Vadood Moezzen_-_Vədud Müəzzinzadə_-_2002_-_Ortun  Ustuma
Vahid Valizadeh_-_Vəhid Vəlizade_-_Doğru Sevgi_-_2015
Yahya Babavand_-_Yəhya Babavənd_-_Kuçələrə Su Səpmişəm
Yunus Brumənd _-_Yones Boromand_-_Sevdaliyəm
Yunus Brumənd _-_Yones Boromand_-_Təbrizim
Yusif Savalan_-_Ramin Toratan_-_Yaşa Mənim Xalqim
Yusif Savalan_-_Türk Dünyasi
z Azerbaycan Müzik
 

تبریز گئجه لری_-_Güney Azərbaycan Təbriz Gecələri_-_South Azerbaijan Tabriz Nights

 تبریز گئجه لری

پرفسور محمد تقی زهتابی شهید راه حقیقت

 
آنا دیلیمی سئودیم
سئودیکجه درینلشدیم
و درینلشدیکجه اونو 
داها آرتیق سئودیم

پرفسور محمد تقی زهتابی در سال۱۳۰۲در یک خانوادهٔ روشنفکر شبستری و مشهور به عائله کیریشجی تولد یافت پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در مدرسه شبستر برای ادامه تحصیل به تبریز مهاجرت کرده و در مدرسه فیوضات تبریز مشغول شد  و بعد اتمام دوره دبیرستان در دانشسرای تربیت معلم تبریز به تحصیل ادامه داد  و در پایان این دوره در مدرسه رشدیه تبریز به تدریس دوره ابتدایی پرداخت

8 Ocak 2016 Cuma

آزربايجان بهشت عدن مهد تمدن بشری

آذربايجان بهشت عدن  مهد تمدن بشري:
آذربايجان، اين سرزمين پرگهر، عظيم ترين گنجينه تاريخ و تمدن بشري را در خود دارد. چنانچه بسياري از محققان و مورخان، تاريخ آغاز تمدن بشري را در اين منطقه مي دانند و با دلايل محكم و مستدل علمي، عقيده دارند كه نخستين نشانه هاي زندگي اجتماعي در اين منطقه يافت شده است. البته چندان دور از واقعيت هم نيست كه مدنيت و مظاهر آن از آذربايجان آغاز شده باشد چرا كه فقط يك نمونه از تاريخ اين سرزمين در تپه هاي باستاني اش كافيست تا ثابت كند كه آذربايجان پايه گذار فرهنگ قومي در جهان است

اين گزارش، نه بر تپه هاي باستاني نظر دارد و نه بر نخستين آثار ساخت بشر، بلكه بسيار ديرتر و ديرينه تر از آن، تاريخ تمدن بشر را در آذربايجان به تصوير مي كشد و برخلاف عقيده برخي كه معتقدند محل زندگي آدم سرزمين هند يا آفريقا است، محل هبوط آدم را آذربايجان ناميده است.

احمد کسروی ! در ابطال تئوری خودساخته " زبان آذری " به وسیله خودش


در مقایسه با زبان فارسی، زبان ترکی شبیه دختر زیبائی است که به آرامی در کنار یک زنی بدون حجاب نشسته که او دل را با جواهرات و عشوه هایش و مغز را با آرایشش افسون میکند. (اینجا ما ترکی را در یک کفه ترازو و فارسی و تمامی لهجه های آن را مانند مازندرانی، گیلکی، لری، کردی، سمنانی، و غیره را در کفه دیگر ترازو قرار میدهیم. و اگر منظورمان فارسی سنتی است و آن را با ترکی مقایسه میکنیم، ترکی به آن برتری دارد. هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند

اقرار نامه ای از احمد کسروی! در ابطال تئوری خودساخته "زبان آذری" به وسیله خودش اللغة الترکیة فی ایران
عموماً چنین پنداشته میشود که در سرزمین پارسیان( ایران) (۲)به جز زبان فارسی مردم به زبان دیگری صحبت نمیکنند، و تعداد کمی از گسترش زبان ترکی در سرتاسر ایران آگاه هستند، شاید زبان ترکی بیش از زبان فارسی متداول است، ...
توضیح : *.این مقاله به همین عنوان  "اللغة الترکیة فی ایران " ، به قلم احمد کسروی و در مجله العرفان سوریه، جلد ۸، شماره ۲، نوامبر ۱۹۲۲و به زبان عربی چاپ گردیده است. این مقاله بعدها توسط پروفسور اوان زگال، کسروی شناس و ریاضیدان معاصر آمریکایی به انگلیسی ترجمه شده است. ترجمه فارسی مقاله نیز از پروفسور محمدعلی شهابی شجاعی است.

فارسی ایران لهجه‌ای از عربی‌ و یک زبان عقیم است

 
لهجه فارسي به عنوان لهجه‌اي تحميلي در قرن اخير به ملت آذربايجان، عليرغم توهمات فارسها، به هيچ عنوان نمي تواند به عنوان زبان رسمي از طرف ملل ساكن در جغرافياي موسوم به ايران پذيرفته شود اين زبان جدا از در اكثريت نبودن متكلمان به اين زبان در ايران براي اعدام به عنوان زبان رسمي، داراي مشكلات عديده اي در بحث واژه‌سازي براي وضعيت مدرن و فاقد توانايي براي تبديل شدن به زباني قدرتمند و علمي به عنوان زبان رسمي است.
انگلس هنگام مطالعه جوامع شرقي متوجه اين مسئله شده بود
او در يكي از دست نوشته‌هاي خود مي‌نويسد:
در زماني كه مستقيماً به سراغ منابع شرقي براي مطالعه در احوال شرقيان رفتم شروع به يادگيري زبان عربي كردم، اما در مواجهه با چهار هزار ريشه لغت آن وحشت زده شدم به لهجه فارسي رجوع كردم و در مقايسه آن را يك بازي كودكانه يافتم، در حدود چندين هفته! مشغول خواندن ادبيات كلاسيك فارسي شدم صرف نظر از دشواري الفباي زبان عربي كه فارسها هم از آن استفاده مي‌كنند شخص مي تواند دستور زبان فارسي را به علت بدوي و ابتدائي بودن آن در عرض 48 ساعت! فرا بگيرد، زبان فارسي و نشر آن را مرده و بي محتوا يافتم
 Engles to marx , 6 june 1853 , werke, Berlin 1963, Vol XXVIII, PP 26

شکست قرارداد الجزیره و اهمیت آن برای آذربایجان

شکست قرارداد الجزیره و اهمیت آن برای آذربایجان 
                  
این مقاله برای تورکان بسیار مهم است. آنرا بخوانید و به دوستان خود نیز بسپارید تا بخوانند.
ماجرای قرارداد الجزیره یک حکایت بسیار طولانی است که بررسی تاریخی آن بسیار وقت گیرست ولی در این مقاله بطور خلاصه به قسمتهای مهم آن می پردازیم.
در طی حکومت کریم خان زند، کشور قدرتمند ایران چنان از ورطه علم روز عقب ماند که رسماً به یک کشور عقب مانده تبدیل شد. ارتش ایران که در زمان نادر شاه افشار توانست پتر کبیر را شکست دهد، در زمان کریم خان زند چنان ضعیف شد که دیگر قادر به تأمین امنیت مرزی و حتی داخلی نبود، چنانچه آقا محمد خان قاجار توانست با تعداد اندکی از سواران نظامی تورک مازندرانی، حکومت زندیه را سرنگون سازد. اواخر حکومت زندیه مواجه بود با لشکر کشی روسیه به ایران و اشغال آذربایجان شمالی. آقا محمد خان قاجار مقاومت خوبی در مقابل روسیه کرد ولی ترور او ضربه بزرگی بر ارتش ایران وارد کرد.

اگر از ايران ويران جدا شويم آيا ميتوانيم روي پاي خود بايستيم يا نه

برخي از دوستان كه البته دلسوز آذربايجان هستند در مورد آينده آذربايجان و اينكه اگر از ايران ويران جدا شويم آيا ميتوانيم روي پاي خود بايستيم يا نه و يا مثلاً گاز و برق و ... را چگونه تامين كنيم و دغدغه هايي از اين نوع كه البته ناشي از نگراني براي آذربايجانشان است. در جواب و البته در حد بضاعت علمي خودم بايد به اين دوستان عرض كنم كه جواب اين سوالات در چند حوزه قابل ارائه است.
1 در بعد اقتصادي همه ميدانيم كه اقتصاد ورشكسته و غارت شده عيران به درآمدها و دلارهاي نفتي وابسته است و نفت و گازي كه البته متعلق به ملّت مظلوم عرب خوزستان است يعني فارس ها با غارت نفت عرب هاي خوزستان مشغول حكومت هستند و ما نبايد در اين دزدي از خوزستان مشاركت كنيم ما به حتي يك دلار از پول نفت و گاز عيران احتياج نداريم چون بزرگترين ثروت كشورها الان ديگر نيروي انساني كار آمد است تمام كشور هاي مرفه و ثروتمند دنيا مثل ژاپن كره جنوبي آلمان فرانسه ايتاليا كانادا و ..... قطره اي نفت و گاز ندارند ولي ملت هايي به شدت با سواد و البته اهل تلاش و كار دارند توركيه خودمان كه الان بزرگترين اقتصاد جهان اسلام است و جزو بيست كشور قدرتمند جهان است مگر نفت و گاز دارد؟ خير ولي ملتي دارد كه هميشه در حال كار و تلاش هستند و سواد اقتصادي بالايي دارند تازه در ايران ويران مگر نفت و گاز مفت به ما ميدهند پول آب و برق و گاز و بنزين را ميدهيم و منتي ندارد.

بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان در خصوص مسائل منطقه و غرب آزربایجان

بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان در خصوص مسائل منطقه و غرب آزربایجان

  جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان در خصوص مسائل منطقه و غرب آزربایجان بیانیه ای صادر کرده اند.
به گزارش گوناز تی وی، متن بیانیه جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان در خصوص مسائل منطقه و غرب آزربایجان به شرح زیر می باشد:
ملت فهیم آزربایجان
می‌دانید که منطقه غرب آزربایجان سال‌هاست که با غده سرطانی تروریسم دست و پنجه نرم می‌کند و گروه‌های تروریستی مورد حمایت امپرالیسم جهانی، به بهانه دفاع از حقوق اقلیت مهاجر کرد، سرزمین‌های تاریخی آزربایجان را هدف خود قرار داده و مدعی اراضی تاریخی آزربایجان می‌باشند 

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi