28 Ocak 2016 Perşembe

نادیده گرفتن کشتار مردم بلوچ توسط ایران ناصر بلیده ایتحولات اخیر منطقه اى که بلوچستان در آن قرار دارد بسيارقابل تامل است. در حالی که هرگونه تحول در مناطق دیگر و در ارتباط با مردم دیگر به حق و به درستى در صدر اخبار فارسی زبان و بين المللى قرار می گیرد. اخبار مرتبط به مردم بلوچ دربلوچستان از طرف همه ی دست اندکاران رسانه ای و مقامات ايران و ساير کشورها نادیده گرفته می شود۔ در این مقاله به بخشى ازرفتارسرکوبگرانه رژیم ایران در بلوچستان پرداخته می شود که از طرف رسانه ها و مقامات و رهبران کشورهای منطقه، کشورهای دموکراتیک جهان، و بخصوص رسانه های فارسی زبان بين المللى که هزینه بخش مهم آنها از طرف کشورهای جهان که خود را جهان آزاد یا دموکراتیک می نامند، نادیده گرفته می شود.
 

موج بیداری حرکت ملی در ایالت همدان آزربایجان جنوبی


موج بیداری حرکت ملی آزربایجان جنوبی در ایالت همدان قوت بیشتری به خود گرفته است
به گزارش گاماج به نقل از شبکه های اجتماعی ، ایالت همدان که همواره از آن به عنوان شناسنامه و هویت تاریخی آزربایجان جنوبی یاد میشود موج بیداری ملت تورک در این مناطق را با صبغه و متد خاص تجربه میکند. بطوریکه اسامی عوض و جعلی شده روستاها و شهرها توسط حکومت فاشیست ایران در تابلوها به صورت خودجوش جایشان را به اسامی اصلی خود یعنی تورکی میدهند.

ایران، اعراب و مدار تورکی هویت / محمدرضا لوایی


 آرایش های سیاسی و نحوۀ برخورد با جریان هویت خواهی در داخل نشانگر عمق و پهنای این گفتمان جدید است

 نوۀ کسی که سابقۀ کشت و کشتار آزربایجانیها را دارد در انتخابات شرکت کرده و کلی تبلیغات می کند. اینکه صلاحیت گرفته و یا نگرفته موضوع بحث نیست. همه می دانیم که اسماعیل سیمیتقو همان کاری را با مردم بی دفاع کرد که ارمنی ها با خوجالی.
بعدش همزمان با رد صلاحیت آزربایجانیها، بسیجی های مسلح با شلوار کردی در سطح شهر ارومیه مثلاً در اعتراض به اعدام نمر النمر تظاهرات می کنند. حالا سئوال این است که رژیم با این رفتار دوگانه اش چه پیامی می خواهد به آزربایجانی ها بدهد؟ چراغ سبز برای کردها و چراغ قرمز برای تورکها نشان از نیت ناعادلانۀ راسیسم دارد. کردها نشان داده اند که در تاریخ به هیچ صراطی مستقیم نیستند و دارند پازل های نقشۀ شوم خویش را می چینند. کردستان بزرگ. هر چقدر که اردوغان از آنسو دارد تروریسم پ ک ک را قلع و قمع می کند از اینسو میدان برای هنرنمایی تروریسم باز است. همۀ این کنش های احساسی نشان از تکاپوی سیاسی و بازیهای پنهان در منطقه دارد. این جانب اعتقاد دارم حوادث به سمت نیرومند شدن هویت تورکی در منطقه پیش می رود.

روسیه دشمنی برای تمام فصول


یکی از بزرگترین عوامل جلوگیری در مورد رهایی وآزادی کامل ونیز بسط و گسترش دموکراسی و همچنین رشد و پیشرفت کشورها و جوامع تورک در جهان نفوذ و دخالتهای کشور روسیه است. واقعیت این است که گرچه اتحاد شوروی نابود شده است ولی ذهنیت و رفتارهای توسعه طلبانه و خواستهای استعمار جویانه روسیه تغییری نکرده است. این کشور همچنان سعی دارد با اتخاذ سیاستهای مداخله گرانه و استعماری خود از یک سو از رشد شعور ملی و گسترش دموکراسی و پیشرفت جدی این کشورهای مستقل و نیز جوامع تورک داخل روسیه جلوگیری نموده و از سوی دیگر در مقابل همگرایی ونزدیکی این کشورها و جوامع با یکدیگر سنگ اندازی میکند. نامی که کارشناسان و استراتژیسینهای روس بر این کشورها نهاده اند «خارج نزدیک» نام دارد. به عبارتی دیگر روسیه خود را کشوری کنفدرال می داند که هر یک از کشورهای رها شده از چنگال شوروی یکی از این دولتهای کنفدرال می باشند و بدون رضایت روسیه حق ایجاد هیچ گونه اصلاحات و تغییرات جدی وبنیادین را خارج از حیطه و اجازه کرملین را دارا نمی باشند. 

بی بی سی (BBC) فارسی ؛ مبلغ ترور، تجزیه و توسعه طلبی قومی


پوشش اخبار و کمک معنوی و فرهنگی به استیلای سرمایه داری بر جهان سوم نشان از مواضع استعماری این شبکه را به ثبوت می رساند.انعکاس مواضع و تبلیغ ماهیت و اهداف گروهای مسلح و خشونت طلب قومی در عراق،سوریه،ایران و ترکیه حاکی از این حقیقت تلخ است که BBC حامی ترور،تجزیه طلبی و خشونت در تمامی ابعاد و پرچمدار حمایت از فروپاشی کشورهاست و در یک کلام BBC فارسی ماهیتی ضد اسلامی و ضد آذربایجانی دارد.
 استعمار فرتوت انگلیس از سالهای نه چندان دور با اشغال کشورهای متعدد در اقصی نقاط دنیا و غارت هستی ملت ها پرچمدار جنایات ظلم ها و ستم در سراسر جهان بوده است.با ورود امپریالیسم تازه نفس آمریکا به صحنه های نظامی سیاسی اقتصادی و فرهنگی عملا بخشی از هژمونی استعمارو غارت به بانکی ها سپرده شد اما هنوز نقش ویرانگر و ضد مردمی انگلیس در تمامی عرصه های بین المللی حائز اهمیت می باشد.

حرکت ملی آزربایجان پرچمدار مبارزه با هیولای شونیسم فارس


نژاد پرستان شونیست فارس همواره دچار بیماری و توهم خودبزرگ بینی هستند و دائما سعی در اشغال خاک و سرزمین دیگری و ایجاد تنش و بحران در سایر کشورها ودر میان ملل مختلف می کنند . آنها همواره با استفاده از شرایط نامطلوب سایر ملل و کشورها با بحران آفرینی و آتش افروزی سعی در حضور خود به عنوان یک فاکتور مهم و تاثیرگذار می باشند. اصول و قواعد بین المللی و یا اصول اخلاقی برای آنها هیچ اهمیتی ندارد، و خود را ملزم به رعایت هیچ قانون و قاعده اخلاقی و یا حقوقی نمی دانند . چرا که الگوی نهانی آنها شخصی همچون کورش است که با اشغال و بیدادگری خود خاورمیانه را به آتش کشید و چنان تمدن سوزی نمود که حتی امروز نیز شاهد آثار زیانبار آن در منطقه هستیم. شونیسم فارس در کنار ماهیت اشغالگر وبیدادگر خود داری ماهیت بحران زا و تنش زایی است که اگر جهانیان چشمان خود را بر این واقعیت ببندند، دیر زمانی نخواهد گذشت که این هیولای کشور خوار و ملت برانداز تمامی هستی و ثبات ملتها و کشورهای مختلف را که نسبت به آنها دست رسی دارد را نابود می کند. چرا که شونیسم_فاشیسم، فارسی_ایرانی همان رفتاری را که در برابر سرزمینها و ملتهای داخل کشور انجام داده است را در مورد کشورها و ملتهای خارج از مرزهای خود نیز در حال انجام دادن است. امروز حرکت ملی آزربایجان رودرروی چنین هیولای کشور خوار و ملت ستیزی قرار گرفته است. به بیانی دیگر خاکریز ابتدائی مبارزه با هیولای فارسی_ایرانی در آزربایجان است. آزربایجان در واقع سنگر مقاومت و مبارزه انسانیت در برابر اهریمن جور و خشونت است. و اگر آزربایجان بتواند از این مقابله و مبارزه پیروز بیرون آید و حقوق ملی خود را بدست آورد، در واقع ماشین اشغالگری و بحران آفرینی شونیسم نابود خواهد شد. در واقع اگر آزربایجان به طور مستقیم برای ایفای حقوق ملی خود مبارزه می کند، به صورت غیر مستقیم برای حفظ ثبات وآرامش تمامی کشورها و ملتهای جهان و منطقه نیز در حال مبارزه است.

حرکت ملی آزربایجان و تغییرات مثبت در سیستم ارزش گذاری آن


دیگر بعد از گذشت سالها از عمر حرکت ملی آزربایجان و تجربه ها و اندوخته هایی که در گذر سالها  فعالان این حرکت کسب کرده اند  شواهد موجود نشان از جرقه های تغیرات عمده در سیستم و نوع ارزشگذاری در بین این فعالان در مواجه با حوادث پیش رو است.
یکی از این موارد تغیر که میتوان آن را تغیری مثبت و حتی نوعی ارتقاء نیز نام نهاد؛ تغیر ی از جنس ارزشی در حرکت است که در این نوع تغیر، در مناسبات درون حرکتی ونیز در نوع مواجهه با اتفاقات مختلف برون حرکتی شخصیت محوری جای خود را به هدف محوری و فکر محوری واگذار کرده است.
بدین معنا که دیگر معیار افراد از حالت چه کسی می‌گوید تبدیل به چه چیزی می گوید شده است. و اینکه این رفتار و سخن تا چه اندازه در راستای اهداف کلی و ارزشهای بنیادی حرکت ملی قرار دارد. به عبارت دیگر گذشت زمان قدرت تفکر عمیق و ارزشگذاری انسانها را بالا برده است و فعالان  به وسع، توانایی و اندوخته فکری خود هر کدام قابلیت درک، تحلیل و واکنش به اتفاقات و موضوعات مختلف را تا حدودی کسب کرده اند. این نه به معنای جزیره ای شدن افراد که این نوع رفتار ناشی از یک سری تعاملات و تبادلات فکری در بین فعالان حرکت می باشد. در این نوع سیستم معیار ارزش گذاری در صد نسبی خدمت به منافع ملی آزربایجان ونیز اندازه زاویه با اهداف است. به عنوان مثال حتی اگر گوینده فلان نظر دارای اسم ورسم به نام و مطرحی در میان فعالان حرکت باشد ولی همان نظر در راستای اهداف اساسی حرکت ملی نباشد، نظر یاد شده هیچ مقبولیتی در میان فعالان حرکت ملی پیدا نمی کند، بلکه بر عکس انتقادات ارائه شده گوینده نظر را مجبور به اصلاح آن می کند. این نوع رفتار خود نماد و نمودی ازوجود خرد جمعی در بین فعالان ونیز مجموعه حرکت ملی می باشد. 

ماهیت بیمار گونه شونیسم فارس


دیگر بر همه ماروشن شده است که شونیسم فارس نه تنها یک ایدئولوژی حاکم بر سیستمهای سیاسی چه حاکم و چه اپوزیسیون سراسری می باشد که عقیده و فکر و اندیشه ونگرش مسلط بر اذهان و رفتار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افراد کثیری در کشور نیز می باشد. همانهایی که رمز بقای کشور به اصطلاح ایران را در ضعف، اسارت، عقب ماندگی عمومی و دوری از هویت ملی تورکی آزربایجان می دانند. در پشت تمامی نقابها ی حقوق بشری، دموکراسی خواهی، عدالت طلبی، حقیقت جویی، معنویت گرایی، صلح طلبی و آرمانگرایی و آزادی خواهی آنان دشمنی و تنفر نسبت به آزربایجان و ملت تورک آن سنگر گرفته است. به عنوان مثال می توان توهین ها و تحقیر های تماشاگران بازیهای تیم مقابل تراکتورسازی، و یا نوشته جات و رجز خوانیها و توهینهای بعد از برچیده شدن مجسمه فردوسی از یکی از شهرهای آزربایجان که نماد نژادپرستی و دیگر ستیزی جامعه به اصطلاح فارسی_ایرانی بود را مصداق این خوی و تفکر آنان دانست. در چنین شرایطی تکلیف فعالان ملی آزربایجان روشن است که باید تمامی توان و قابلیت خود را به کار گیرند تا از این گرداب نژاد پرستی و زندان ملتها ملت تورک آزربایجان و وطن آزربایجان را رهایی بخشند.

Turkustan Və Türk Dünyasından Milli Geyimləri Kiyafetleri Geleneksel Elbise Ənənələ Paltar Traditional Costumes & Dress Culture Of Azerbaijan & Azərbaycan & Turan_-_Turkish Young lady Woman Dancing_-_آزربایجان و توران ملی گئیم لری ، ملی پالتارلاری ، تورک البسه کولتوری


حدیث نجفی_-_Hadis Najafi : Doldur şimdi yerimi başka ben varsa...

حدیث نجفی_-_Hadis Najafi Doldur şimdi yerimi başka ben varsa... 1401.06.30 #HadisNajafi